Zostań darczyńcą i wesprzyj naszą działalność!

Zapraszamy zarówno osoby fizyczne jak i prawne do wspierania działalności statutowej naszej organizacji, poprzez dokonywanie wpłat na nasze konto bankowe. Każda, nawet najmniejsza kwota, jest dla nas bardzo ważna i potrzebna do realizacji zadań statutowych.

O kwotę darowizny przekazanej na rzecz realizacji przez Jędrzejowskie Towarzystwo Muzyczne celów statutowych można pomniejszyć dochód tym samym pomniejszając podatek dochodowy.

Poniżej znajdą Pańswto informacje o mechanice działania odliczeń darowizn od dochodu przekazanych zarówno przez osoby fizyczne jak i osoby prawne, a także dane niezbędne do przekazania takowej darowizny.   

Dla osób fizycznych


Zapisy ustawy o podatku od osób fizycznych (art. 26 ust 1 pkt 9) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego od roku 2004 limit darowizn przekazywanych przez osoby fizyczne ograniczają do 6% uzyskanego dochodu, dotyczy wsparcia celów zawierających się w sferze zadań publicznych, wymienionych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (art. 4). Darowizny można przekazywać organizacjom, (m.in. stowarzyszeniom i fundacjom) o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, które działają w strefie zadań publicznych, a nie na rzecz organizacji o statusie pożytku publicznego.

Nasze cele statutowe oraz forma prawna są zgodne z wymaganiami zawartymi w ustawach. Dlatego darowizny przekazane na rzecz naszej organizacji można odliczyć od dochodu, a pomogą nam one rozwijać nasze projekty.

Procedura:

- na rachunek bankowy Stowarzyszenia należy przelać kwotę darowizny. Darowizna pieniężna musi być potwierdzona dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego.

Korzyści dla osoby fizycznej:

Stowarzyszenie doręczy Państwu podziękowanie w przypadku większej kwoty wsparcia lub stałego charakteru wsparcia, na Państwa życzenie umieścimy imię i nazwisko Darczyńcy na naszej stronie stronie internetowej. Należy pamiętać, także że przekazując darowiznę na rzecz Stowarzyszenia możecie Państwo odliczyć ją od dochodu.

Dla osób prawnych


Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego od roku 2004 limit darowizn przekazywanych przez osoby prawne ograniczają do 10% dochodu, dotyczy wsparcia celów zawierających się w sferze zadań publicznych, wymienionych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Art. 4). Darowizny można przekazywać organizacjom, (m.in. stowarzyszeniom i fundacjom) o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, które działają w strefie zadań publicznych, a nie na rzecz organizacji o statusie pożytku publicznego.

Nasze cele statutowe oraz forma prawna są zgodne z wymaganiami zawartymi w ustawach. Dlatego darowizny przekazane na rzecz naszej organizacji można odliczyć od dochodu, a pomogą nam one rozwijać nasze projekty.

Procedura

na rachunek bankowy Stowarzyszenia należy przelać kwotę darowizny. Darowizna pieniężna musi być potwierdzona dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego. Kwotę przekazanych darowizn osoba prawna wykazuje w rozliczeniu miesięcznym na formularzu CIT-O i w rozliczeniu rocznym CIT-8/O. Należy też wymienić je w sprawozdaniu finansowym w informacji dodatkowej.

Korzyści dla osoby prawnej

Zostając Darczyńcą mają Państwo prawo umieszczać informację o tym w swoich materiałach reklamowych, informacyjnych, na produktach, itd. Stowarzyszenie doręczy Państwu podziękowanie, które można eksponować np. w siedzibie firmy. Ze swojej strony zaproponujemy Państwu umieszczenie na naszej stronie internetowej logotypu wraz z odsyłaczem do Państwa strony. Należy pamiętać, także że przekazując darowiznę na rzecz Stowarzyszenia możecie Państwo odliczyć ją od dochodu.

Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie do wsparcia naszej organzacji. Tym samym przycznicie się Państwo do rozwoju kultury i sztuki w naszej Małej Ojczyźnie. 

Ewentualne Państwa wpłaty prosimy kierować na:


Jędrzejowskie Towarzystwo Muzyczne

28-300 Jędrzejów Al. Piłsudskiego 3

KRS 0000 477 659 | NIP 656-232-98-14 | REGON 260 722 424

Konto: Bank BGŻ BNP PARIBAS S.A. 27 2030 0045 1110 0000 0418 8370


Przyjaciele i Sponsorzy Jędrzejowskiego Chóru Miejskiego