Komisja Rewizyjna Jędrzejowskiego Towarzystwa Muzycznego

Od prawej: Eugeniusz Łata, Wojciech Kalinin i Jarosław Boryka Od prawej: Eugeniusz Łata, Wojciech Kalinin i Jarosław Boryka Kazimierz Nowiński

Jędrzejowskie Towarzystwo Muzyczne posiada organ kontroli wewnętrznej nazwany komisją rewizyjną. Komisja rewizyjna obraduje na podobnych zasadach jak zarząd, czyli z każdego swojego posiedzenia sporządza listę obecności, protokół oraz podejmuje decyzje w formie uchwał. Ogólne zasady zwoływania posiedzeń komisji są opisane w Statucie Jędrzejowskiego Towarzystwa Muzycznego.


Eugeniusz ŁataEugeniusz Łata

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

mobile: +48 503 625 777Wojciech KalininWojciech Kalinin

Członek Komisji Rewizyjnej

mobile: +48 600 396 856Jarosław BorykaJarosław Boryka 

Członek Komisji Rewizyjnej

mobile: +48 604 821 247

 


Przyjaciele i Sponsorzy Jędrzejowskiego Chóru Miejskiego